mturkmen65 @ hotmail.com

Fındık tarımında bilinçsiz zirai gübre ve ilaç kullanımı toprak yapısı ve dokusunun bozulmasına neden olmuştur. Toprak ve bahçelerin yeniden sağlığına kavuşturulması için çiftçinin eskiden olduğu gibi yeniden doğal tarıma yönelmesi gerekmektedir. Çiftçimizson 40-50 yılda fındık tarımında doğal uygulamalardan giderek uzaklaşmış ve kimyasalların bilinçsizce kullanımı yaygın hale gelmiştir.Gelişigüzel kullanılan kimyasallar yaşayan bir ortam olan toprağın yapı ve dokusunun bozulmasına sebep olarak sağlığının bozulmasına yol açmıştır.Toprağın sağlığı elinden alındığından bundan bitki de etkilenerek, hastalıklara karşı dayanıklılığı azalmış ve ürün kayıpları oluşmuştur.

Öncelikle sağlığını kaybeden toprak ve bahçeleri yeniden sağlığına kavuşturmamız gerekmektedir. Bunun için de çiftçimiz doğal tarıma yönelmeli. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra solucan, yarasa, tavuk gibi hayvan gübrelerinin özellikle katı formları bahçelere uygulanmalı. Yine verimlilikte en önemli etken olan topraktaki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için de bahçelerdeki toprağın çapalanması önemlidir. Yani tarla sürer gibi fındık bahçelerini de sürmeliyiz. Toprağı havalandırmalı ve mümkünse bu işlem sırasında bahçe toprağını doğal ve ekolojik toprak düzenleyicilerle harmanlamalıyız. 

Diğer taraftan gübre ve ilaçların da gelişi güzel değil, toprak analizlerinin sonuçlarına göre bahçelere uygulanması gerekmektedir. Doktora gidiyorsunuz, önce size bir dizi analiz yapılıyor,testler yapılıyor ve size bir teşhis konuluyor. Ardından bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Bitki de toprakta yaşayan bir canlıdır. Dolayısıyla süreç insan sağlığındaki gibi izlenmeli. Topraktaki eksiklikler ve fazlalıklar, bitkinin ihtiyaçları ortaya konulmalı. Buradan nasıl faydalanabileceğine yönelik şartlar oluşturulmalı. Modern tarım teknikleriyle bilinçli olarak sürdürülecek üretimin süreci, fındık bahçelerinin yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayabilir. Bunu yaptığımız zaman zaten bazı şeyler kendiliğinden düzelecek. Gübreleme yöntemini değiştireceğiz. Gübremizi değiştireceğiz, mutlaka doğal ve ekolojik ürünleri tercih etmeliyiz. Bahçe bakımını iyi yapacağız. Ancak bu şekilde bahçelerin sağlığını geri kazanabiliriz.Bahçelerde mekanik bakım da önemlidir. Bu yüzden toprağın yeterli miktarda güneş almasının da sağlanması gerekmektedir.

Toprağın yapısı ve dokusunun düzelerek yeniden eski haline gelmesi zaman alacağından, çiftçimize sabırlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini tavsiye ediyor, bu yolda üreticilerimize sabır ve bol ürünlü yıllar temenni ediyorum. Ve sloganımız; sağlıklı toprak, sağlıklı bitki ve ürün, sağlıklı çevre, insan ve gelecek nesiller demek.

NOT:Bu arada bir sonraki yazımız bunlardan hangisi olsun diye düşünüyor ve konuda yönlendirici yorumlarınızı bekliyorum. “Fındık bahçeleri yenilenmeli”, “Hem verimi artırıyor hem de hastalıklara karşı koruyor: Nedir bu?” “Su yosunları (Algler), virüsler, bakteriler, aşılar, ilaçlar ve hastalıklar-tedaviler, tabi ki, yosun-COVİT-19 ilişkisi” “Canlıların sırlarla dolu, mucizevi beslenme ve üreme göçleri” sizce hangisini yazalım?