Giresun Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi ortamda Proje Destek Ofisi Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirildi.

Tıp ve Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanında görev yapan Öğretim Elemanlarına yönelik düzenlenen toplantıda, Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç tarafından Proje Destek Ofisinin kuruluş amaçları ve yapısı ile ilgili, Öğr. Gör. Burcu Akkaya tarafından ise DOKAP 2021-2023 yılları Eylem Planı kapsamında Öğretim Elemanlarımız tarafından sunulabilecek proje konularına ilişkin bilgilendirmede bulunularak proje hazırlama konusunda istekli olan Öğretim Elemanlarının 19 Nisan 2021 Pazartesi gününe kadar Proje Destek Ofisi ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.