Ayhanoğlu mesajında; "Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan Dünya Gümrük Örgütü, o zaman ki adıyla Gümrük İşbirliği Konseyi ilk toplantısı 26 Ocak 1953 tarihinde 17 Avrupa ülkesinin katılımıyla Brüksel’de yapılmıştır. Bugün, uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştiren 182 üyeye sahip olan Örgüt, 1994 yılındaki Konsey toplantısında, Dünya Gümrük Örgütü adının kul-lanılmasına karar vermiştir.  Örgütün ilk toplantısını yaptığı 26 Ocak günü, üye ülkelerde Gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla “Dünya Gümrük Günü” olarak kutlanmaktadır.
Bakanlığımız misyonu“Sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla; ihracatçılarımızı ve girişimcilerimizi destekleyerek rekabet gücünü ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini artıracak, üretici ve tüketiciyi koruyacak etkin, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikaları oluşturarak yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmek, uygulamak ve koordine etmek” yaklaşımıyla Bakanlığımızın yeni stratejik vizyonu olan “Ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlayarak, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmek.” üzere, yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti en modern yaklaşımlarla engelleyerek ekonomik kalkınmada güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla gelişime açık, insan odaklı, güven esaslı ve çevreye saygılı çalışma yürütülmektedir."
Giresun Gümrük  Müdürlüğünden 2020 yılında, 100.416.783 USD ithalat, 317.212.665 USD ihracat yapıldığı bilgisini veren Müdür Ayhanoğlu; "Ayrıca 40.936.603 USD transit ticaret yapılmış olup, Toplam işlem hacmimiz 458.566.051 USD olarak gerçekleşmiştir.  Gerek pandemi gerekse de tüm dünyada meydana gelen ekonomik durgunluğa rağmen geçen yıla oranla ticaret hacmimiz % 15 artmış bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde ihracat işlemleri ithalat işlemlerinden fazla gerçekleşmiş olup Ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunulmuştur.Giresun Gümrük Müdürlüğü olarak bizlerde Uluslararası ticareti ve girişimciliği bölgemiz boyutuyla teşvik eden üretim ve tüketim kademesinde kişileri ve kurumları koruyan, verimli, güleryüzlü ve insan endeksli hizmet sunan, sürekli işbirliği için iletişim odaklı, çağı yakalayan yaklaşım ve uygulamalarla bölgemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en hızlı ve en güvenli yapıldığı kolay ticaret büyük Türkiye hedefinde ilerleyen Ülkemizin sayılı ve öncü ticaret merkezlerinden biri haline getirmek için vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.
Gerek bilgi gerekse de yapacakları iş ve işlemler için günün her saatinde vatandaşlarımız Müdürlüğe doğrudan müracaat edebilecekleri gibi ayrıca tragirgm@ticaret.gov.tr adresi üzerinden de bilgi edinebilirleceğini belirten Müdür Ayhanoğlu; "Müdürlüğümüzün aynı zamanda adli kolluk görevi de bulunduğundan Kaçakçılık ihbarları için ise Türkiye’nin her yerinden ALO 136 Gümrük Muha-faza ihbar hattından bize ulaşabileceklerdir." dedi.